Loopbaan- en oriëntatiebegeleiding (LOB)

Actieve keuzebegeleiding zien we als een belangrijk onderdeel van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (lob) en studieloopbaanbegeleiding (slb). Het gaat in het mbo in eerste instantie om de begeleiding bij de keuze tussen de arbeidsmarkt en doorstuderen. Als de student kiest voor doorstuderen, dan wacht de keuze voor een instelling en opleiding. In het hbo gaat het ook om keuzes die de loopbaan na het hbo beïnvloeden.

In Noord-Nederland is ervoor gekozen de uitgangspunten voor actieve keuzebegeleiding te beschrijven, zonder daarbij dwingend voor te schrijven. De uitgangspunten zijn gericht op het geven van een kwaliteitsimpuls aan de aansluiting mbo-hbo. Opleidingen en instellingen bieden al veel lob-/slb-activiteiten en -diensten aan.

Met de uitgangspunten voor actieve keuzebegeleiding willen we de activiteiten van de studieloopbaanbegeleiders versterken, zodat de mbo’er een bewuste keuze maakt voor werken of doorstuderen en dat de kans op studiesucces in het hbo wordt vergroot.