Samenwerking mbo en hbo

In Noord-Nederland is afgesproken om gezamenlijk te beschrijven wat in een doorstroomkeuzedeel opgenomen kan worden, waardoor de doorstroom goed blijft of verbetert. Dit wordt een halffabricaat, servicedocument of leidraad genoemd.

Bij het bepalen welke halffabricaten geschreven gaan worden, is gekeken naar het aanbod van hbo-opleidingen in Noord-Nederland. Het betreft immers een doorstroom naar het hbo. Op basis van deze analyse is besloten om 13 halffabricaten te gaan schrijven. 11 halffabricaten zijn gereed.

In Noord-Nederland is er voor gekozen om een driedeling in elk halffabricaat te hanteren, die gebaseerd is op belangrijke uitvalredenen:
– kennis en vaardigheden
– studievaardigheden
– oriëntatie op opleiding en beroep
Het belang dat gehecht wordt aan de onderdelen is verschillend binnen elk halffabricaat, passend bij de uitgangssituatie: hoe goed gaat het met de doorstroom van mbo naar hbo bij de betreffende hbo-opleidingen? In elk halffabricaat wordt beschreven welk landelijk keuzedeel het beste past.