Verbetertrajecten

In de periode 2015-2017 is de uitval onder mbo’ers in Noord-Nederland afgenomen. Dit is een mooi resultaat, maar het is ook een gemiddelde. Er zijn dus opleidingen waar de aansluiting tussen mbo en hbo (veel) beter gaat en waar het minder gaat. Bij 12 mbo-opleidingen met een hoge uitval van de doorgestroomde oud-studenten en 7 hbo-opleidingen met een hoge uitval is in het voorjaar van 2017 een verbetertraject gestart.

De aanpak in een verbetertraject is steeds dezelfde:
– verzamelen van gegevens over de doorstroom (kwalitatief en kwantitatief)
– analyseren van de gegevens en achterhalen van de redenen van hoge uitval
– opstellen van een verbeterplan voor de korte termijn (voor de cohorten die niet kunnen profiteren van het effect van doorstroomkeuzedelen)
– opstellen van een verbeterplan voor de lange termijn
– implementeren
– evalueren

Voor het uitwerken van verbetertrajecten zijn twee documenten beschikbaar: