Succesvolle doorstroom mbo-hbo in Noord-Nederland

Voorbereiding hbo

Studievaardigheden

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Samenwerking
keuzedelen

Toelating tot
de pabo

Kennisdeling

Samenwerkings-
partners

Doorstroom in cijfers

Welkom op de website van het samenwerkingsverband Succesvolle doorstroom mbo-hbo Noord-Nederland. Hier vindt u informatie over de onderwerpen waarop we samenwerken en de producten die we hebben ontwikkeld.

De samenwerking is erop gericht de overstap van mbo naar hbo succesvol te laten verlopen voor de studenten in onze regio.

De convenantpartners zijn:
– Aeres MBO
– Alfa-college
– Drenthe College
– Firda
– Hanzehogeschool Groningen
– NHL Stenden Hogeschool
– Noorderpoort
– ROC Menso Alting
– Terra MBO
– Hogeschool Van Hall Larenstein