Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-Nederland

Op deze website vindt u de producten van onze samenwerking

Studievaardigheden

Actieve keuzebegeleiding

Keuzedelen

Associate Degree

Doorstroom in cijfers

Verbetertrajecten

Kennisdeling

Toelatingstoetsen

Contactpersonen

Welkom op de website van het samenwerkingsverband van de noordelijke mbo- en hbo-instellingen. Hier vindt u informatie over de onderwerpen waarop we samenwerken en de producten die we hebben ontwikkeld.

De samenwerking is erop gericht de aansluiting van mbo naar hbo succesvol te laten verlopen voor de jongeren in onze regio.

De convenantpartners zijn:
– Alfa-college
– Drenthe College
– Friesland College
– Hanzehogeschool Groningen
– NHL Stenden Hogeschool
– Nordwin College
– Noorderpoort
– ROC Friese Poort
– ROC Menso Alting
– Terra
– Van Hall Larenstein