Het samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft een set generieke studievaardigheden uitgewerkt ten behoeve van docenten, teamleiders en studieloopbaanbegeleiders in mbo en hbo die te maken hebben met doorstroom van studenten.

De beschreven studievaardigheden zijn voor alle Associate degree- en bachelor-opleidingen relevant. Eigenlijk zijn zij niet alleen voor de doorstroom, maar in het hele mbo en hbo van belang. Binnen een specifieke opleiding kan op basis van deze generieke set maatwerk geboden worden.

De set generieke studievaardigheden bestaat uit:

– Plannen en zelfstandig werken
– Teksten lezen en leren
– Informatie zoeken en verwerken
– Presenteren
– Verslagen maken
– Onderzoeken
– Reflecteren
– Analyseren
– Samenwerken
– ICT inzetten

Het ontwikkelen van de vereiste studievaardigheden is een verantwoordelijkheid van mbo en hbo samen. Het vindt bij voorkeur plaats binnen de onderwijsprogramma’s van zowel het mbo (ook in de doorstroomkeuzedelen) als het hbo. De ontwikkeling van studievaardigheden is effectiever wanneer deze geïntegreerd in het curriculum plaatsvindt.