Studievaardigheden

In het samenwerkingsverband Noord-Nederland is een set generieke studievaardigheden ontwikkeld ten behoeve van docenten, teamleiders en studieloopbaanbegeleiders in mbo en hbo die te maken hebben met doorstroom van studenten. De beschreven studievaardigheden zijn voor alle studierichtingen relevant en eigenlijk zijn zij niet alleen voor de doorstroom, maar in het héle mbo en hbo van belang. Binnen een specifieke opleiding kan op basis van deze generieke set maatwerk geboden worden.

Door ervaring op te doen met hbo-leren krijgt een mbo-student inzicht in eigen ontwikkelpunten en mogelijkheden om een succesvolle hbo’er te worden. Het ontwikkelen van de vereiste studievaardigheden is een blijvende verantwoordelijkheid van mbo en hbo samen. Het vindt bij voorkeur plaats binnen de onderwijsprogramma’s van zowel het mbo als het hbo. De ontwikkeling van studievaardigheden is effectiever wanneer deze geïntegreerd in het curriculum plaatsvindt.

De set generieke studievaardigheden mbo-hbo is zowel digitaal als in druk beschikbaar. De waaier is een beknopte verse met alleen de uitgewerkte studievaardigheden, de brochure is de complete uitgave.