Toelatingstoetsen

In Noord-Nederland nemen de hbo-instellingen gezamenlijk de toelatingstoetsen voor deficiënte havisten en mbo’ers af. Elke instelling kan daarnaast kiezen of de vwo’ers en 21-plus aspirant-studenten ook worden meegenomen in de samenwerking.

De opzet hiervoor is in werkgroepen van het project uitgedacht en te lezen op de website die daarvoor is ingericht. Op de website kunt u informatie vinden over de werkwijze, over wie welke toetsen moet doen en de praktische organisatie op de verschillende locaties.

Meer informatie: www.toelatingstoetsen.nl