In Noord-Nederland is bij de ontwikkeling van het keuzedeelonderwijs afgesproken gezamenlijk te beschrijven wat er in een doorstroomkeuzedeel opgenomen moet worden. De afspraken zijn opgenomen in een format dat vervolgens is uitgewerkt en ingevuld in overleggen van mbo- en hbo-docenten. Dit ingevulde format wordt een halffabricaat (ook wel servicedocument of leidraad) genoemd. Docenten van mbo- en hbo-opleidingen die het keuzedeelonderwijs verzorgen, hebben het halffabricaat verder ontwikkeld tot een onderwijsprogramma, inclusief toetsing.

Bij het bepalen welke halffabricaten uitgewerkt zouden worden, is gekeken naar het aanbod van Ad- en bacheloropleidingen in Noord-Nederland. Het betreft immers een doorstroom naar het hbo. In elk halffabricaat wordt beschreven welk landelijk keuzedeel het beste past. In veel gevallen vormt het Generieke keuzedeel (K0125) de basis en is het onderwijs hiervoor domein- of clusterspecifiek ingevuld (techniek, economie, sociaal, kunst, sport, hospitality, lab, ICT/CMD, verpleegkunde, pabo, groen).

Het programma voor de keuzedelen bevat steeds drie onderdelen, die gekozen zijn op grond van de belangrijkste uitvalredenen:

– kennis en vaardigheden
– studievaardigheden
– oriëntatie op opleiding en beroep

Het belang dat gehecht wordt aan de onderdelen is verschillend per richting, passend bij de uitgangssituatie: hoe goed gaat het met de doorstroom van mbo naar hbo bij de betreffende hbo-opleidingen?

Voor meer informatie over de samenwerking rondom doorstroomkeuzedelen tussen mbo- en hbo-instellingen kunt u contact opnemen met de vertegenwoordigers van de betreffende instellingen.