Onderzoek Transitie van het mbo naar het hbo: wat werkt en wat versterkt?

Het verbeteren van de overstap van mbo naar hbo is van belang, omdat deze overgang gepaard gaat met relatief hoge uitval een laag studie-/studentsucces in het hbo. Er is meer inzicht nodig in wat effectieve aanpakken zijn om de overgang succesvol te laten verlopen.

Het onderzoek Transitie van het mbo naar het hbo: wat werkt en wat versterkt? in Noord-Nederland richt zich op onderwijsactiviteiten aan beide zijden van de poort:

  1. mbo-activiteiten, waaronder keuzedelen gericht op voorbereiding op een vervolgopleiding;
  2. hbo-activiteiten, met name eerstehonderddagen-programma’s gericht op betere aarding in het hbo.

Het doel van het onderzoeksproject is te achterhalen wat de werkzame bestanddelen zijn van deze onderwijsactiviteiten, wat de effecten zijn van deelname aan de activiteiten en wat de onderwijsinstellingen zelf en andere onderwijsinstellingen daarvan kunnen leren. Voor het onderzoek is subsidie beschikbaar via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Subsidie aansluiting beroepsonderwijskolom

Een goede aansluiting tussen opleidingen en onderwijssoorten in het beroepsonderwijs is belangrijk zodat studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onnodige drempels zorgen voor stress en onvrede en soms tot uitval of studiewissel die voorkomen had kunnen worden.

Met de subsidieregeling Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom kunnen samenwerkingsverbanden in het onderwijs aansluitende opleidingsroutes tussen vmbo of havo-mbo-hbo ontwikkelen en uitvoeren. Het moet gaan om mbo- en hbo-opleidingen voor beroepen in sectoren met een tekort aan vakmensen: techniek, woningbouw, zorg, onderwijs, klimaat en energie, veiligheid en kinderopvang.

De subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden met daarin minimaal 1 vo-school en/of vavo-instelling, 1 mbo-instelling en 1 hogeschool. De mbo-instelling vraagt de subsidie aan als penvoerder van het samenwerkingsverband.

Meer informatie over deze subsidiemogelijkheid is te vinden op:

Versterking aansluiting beroepsonderwijskolom | Subsidie | Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl)

Informatie over subsidieaanvragen die in Noord-Nederland in voorbereiding zijn, volgt hier binnenkort.

Samenwerking vo-hbo Noord-Nederland

Naast het samenwerkingsverband Succesvolle doorstroom mbo-hbo is er in Noord-Nederland ook een samenwerkingsverband van de noordelijke hbo-instellingen en vo-scholen. Informatie over activiteiten en producten is te vinden op: www.havohbo.nl