Kennisdeling

Onderzoek Transitie van het mbo naar het hbo: wat werkt en wat versterkt?

Het verbeteren van de overstap van mbo naar hbo is van belang, omdat deze overgang gepaard gaat met relatief hoge uitval een laag studie-/studentsucces in het hbo. Er is meer inzicht nodig in wat effectieve aanpakken zijn om de overgang succesvol te laten verlopen.

Het onderzoek Transitie van het mbo naar het hbo: wat werkt en wat versterkt? in Noord-Nederland richt zich op onderwijsactiviteiten aan beide zijden van de poort:

  1. mbo-activiteiten, waaronder keuzedelen gericht op voorbereiding op een vervolgopleiding;
  2. hbo-activiteiten, met name eerstehonderddagen-programma’s gericht op betere aarding in het hbo.

Het doel van het onderzoeksproject is te achterhalen wat de werkzame bestanddelen zijn van deze onderwijsactiviteiten, wat de effecten zijn van deelname aan de activiteiten en wat de onderwijsinstellingen zelf en andere onderwijsinstellingen daarvan kunnen leren. Voor het onderzoek is subsidie beschikbaar via het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Subsidie vmbo-mbo-hbo

Informatie volgt binnenkort.

Samenwerking vo-hbo Noord-Nederland

Naast het samenwerkingsverband Succesvolle doorstroom mbo-hbo is er in Noord-Nederland ook een samenwerkingsverband van de noordelijke hbo-instellingen en vo-scholen. Informatie over activiteiten en producten is te vinden op: www.havohbo.nl