Doorstroomcijfers

In Noord-Nederland hebben de drie hogescholen, Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein, een gezamenlijke database met gegevens over hun instroom. Uit deze database wordt jaarlijks een rapport gegenereerd over de ontwikkeling van de instroom, de uitval en het diplomarendement. Verder bevat de rapportage een vergelijking van de mbo-instroom met de havo-, vwo en 21+ instroom.
De informatie spitst zich toe op de instroom vanuit de omringende mbo-instellingen. Deze instellingen ontvangen specifieke informatie in cijfers over de prestaties van hun oud-studenten op het hbo.
Deze informatie is vertrouwelijk en daarom alleen in te zien door medewerkers van de samenwerkingspartners in Noord-Nederland.

Werk jij bij een van de Noordelijke instellingen, benader dan jouw contactpersoon voor de rapporten (zie contact).