In Noord-Nederland maken de drie hogescholen – Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein – gebruik van een gezamenlijke database met gegevens over de instroom, de uitval en het diplomarendement (Ad/bachelor) van de mbo’ers uit de Noordelijke mbo-instellingen. Deze database wordt jaarlijks geactualiseerd. De informatie is vertrouwelijk en daarom alleen te gebruiken voor het maken van analyses door medewerkers van de samenwerkingspartners in Noord-Nederland.

Werkt u bij een van de noordelijke instellingen, benader dan uw contactpersoon voor eventuele toegang tot de data.